VUČIĆ NASELJAVA SRBIJU MIGRANTIMA, DOK MI ĆUTIMO!

U sedam gradova sa najvećim brojem migranata – Subotici, Sremskoj Mitrovici, Šidu, Beogradu, Nišu, Vranju i Preševu, narednih nedelja započeće lokalne kampanje podrške integraciji migrantskog stanovništva u ovim sredinama.

Organizacije civilnog društva iz ovih gradova će zajedno sa tamošnjim lokalnim mrežama za podršku integraciji izbeglica organizovati niz aktivnosti kako bi ublažili socijalnu distancu između lokalnog i migrantskog stanovništva i ukazali na potrebe i probleme migranata koji u ovim gradovima žive.

„Izbeglice koje su poslednjih godina došle sa Bliskog Istoka, protresle su političke sisteme svuda u Evropi. Rešenje ovog problema nisu ograde i vraćanje tih ljudi nazad, jer niko na takav put ne kreće bez ozbiljnih i teških razloga. Pravi pristup je da zajedno dođemo do rešenja koje je prihvatljivo i dobro za sve, za one koji su svoje zemlje napustili i za nas koji smo ih u svojim zemljama dočekali“, rekao je Norbert Bekman Dirkes, direktor predstavništva Fondacije „Konrad Adenauer“ za Srbiju i Crnu Goru na sastanku na kom su odabranim organizacijama civilnog društva iz ovih gradova dodeljena sredstva da realizuju kampanju u svojim sredinama.

Lokalne kampanje koje će se narednih meseci voditi deo su međunarodnog projekta „Gradimo zajedno – monitoring i javno zastupanje u lokalnim zajednicama“ koje, uz podršku Evropske unije, sprovode Fondacija „Konrad Adenauer“, udruženje „Atina“ i Makedonsko udruženje pravnika.

Projekat se realizuje već godinu dana u Srbiji i u Makedoniji, u opštinama sa najvećim brojem izbeglica u obe zemlje (ukupno 11 opština).

„Mi želimo da naše države kreiraju uslove da izbeglice koje to požele mogu ovde da ostanu i budu integrisane u društvo. Radimo na tome da naši građani razumeju potrebe izbeglica, da ne pružaju otpor ideji integracije, da im kažemo da zajedno možemo i treba da omogućimo da ovi ljudi žive bolje“, rekla je Aleksandra Galonja, koja rukovodi projektom „Gradimo zajedno“.

Lokalne kampanje su usmerene na uključivanje dece migranata u zajednicu kao i na zajedničke aktivnosti lokalnog stanovništva i migranata, u cilju smanjivanja socijalne distance i upoznavanja.

U Subotici će se organizovati radionice sa decom iz osnovnih škola iz lokalne sredine i decom migrantima; u Nišu će se realizovati projekat „Isti, ali različiti“ čiji je cilj upoznavanje dve kulture; organizacije iz Vranja će i roditelje i decu učiti razumevanju kulturnih razlika; organizacija „Jefimija“ iz Sremske Mitrovice sprovešće kampanju „Otvoreni horizonti“; Crveni krst iz Šida baviće se pitanjem nasilja u porodici u migrantskoj populaciji; u Beogradu i Preševu biće brojnih aktivnosti čiji je cilj prevazilaženje jaza između lokalnog i migrantskog stanovništva i bolje upoznavanje.

U Makedoniji se ovaj projekat sprovodi u Skoplju, Djevđeliji i u Kumanovu gde će se narednih nedelja voditi kampanje senzibilisanja javnosti na potrebu uključivanja migranata u društvene tokove.

Demografski sumrak Dragačeva
Procene Republičkog zavoda za statistiku, govore o poraznoj činjenici da opština Lučani gubi oko 400 stanovnika godišnje, što je oko 2.000 ljudi manje za 5 godina, odnosno čak 4.000 od popisa do popisa.

Godišnje se u našoj opštini rodi od 125 do 150 beba, dok umre oko 400 stanovnika. Samo na negativnoj razlici rođenih i umrlih, oko 250 ljudi je manje godišnje, dok nas je po optimističnom procenom, još minimum oko 150 manje zbog većeg odseljavanja iz opštine, nego doseljavanja. Ove cifre su u praksi još dramatičnije i nepovoljnije, zbog sve većeg broja ljudi, prvenstveno mladih koji su otišli iz opštine u „beli Svet“ ili u velike gradove, a samo su još fiktivno prijavljeni u Lučanima. Po dostupnim podacima u 2014 godini rođeno je 151 dece, u 2015. godini svega 127, a 2016. godine ukupno 136 dece. Broj umrlih se u istom periodu kretao od 390 do 410 godišnje.

Po popisu iz 2011. godine naša opština imala je 20894 stanovnika. U isto vreme procene su bile da je broj stanovnika u opštini Lučani u 2014. godini bio 2012, u 2015. godini ukupno 19625, a u 2016. svega 19255 stanovnika. To znači, prateći ovakav negativan trend, da je broj stanovnika naše opštine u prvoj polovini 2018. godine oko 18650, i to u najoptimističnijoj proceni.

Broj birača upisanih u birački spisak u martu 2014. bio je 17705 u aprilu 2016. bilo je 17235, a u martu 2017. bilo je 16941 birača. Danas ih je svega oko 16600.

Gde je izlaz iz ovako sumornih trendova , koji karakterišu ne samo našu opštinu, nego i najveći deo naša zemlje? Rešenje je konkretno u kombinovanim i sinhronizovanim merama koje moraju primenjivati kako lokalne samouprave, koje obično raspolažu skromnim sredstvima, ali i snažnom populacionom politikom same Države Srbije. U slučaju opštine Lučani, odbornička grupa Dveri već godinama bezuspešno traži da se u populacionoj politici poveća iznos naknada proporcionalno za svaku sledeću bebu u porodici, kao i da se obezbede značajna sredstva za pomoć kod vantelesne oplodnje parova (VTO) koji ne mogu da imaju decu.

Takođe je predložena i „Porodična Deklaracija“ sa setom mera i politikom kojom bi opština Lučani postala „zaštitnik i prijatelj porodice“. Epilog je da je Opštinsko Veće usvojilo Porodičnu Deklaraciju Dveri, a da ona na Skupštini opštine Lučani nije izglasana na bruku i sramotu većine odbornika vlasti koji je nisu podržali. Takođe svi amandmani Dveri u vezi povećanja nakanda za bebe i vantelesnu oplodnju su od 2015. do 2018. godine bili odbijeni od vladajuće većine. Predlog odluke o Vantelesnoj oplodnji (VTO) koji smo predali pre više meseci nije ni razmatran, kako na Veću, tako ni na Skupštini.

Sa druge strane od 2015. do 2018. godine nije bilo ni razumevanja trenutne lučanske vlasti da se prihvate predlozi i amandmani Dveri da se odobre dodatna sredstva za nove stipendije najtalentovanijim učenicima srednjih škola i studentima državnih fakulteta sa područja naše opštine kako bi smo bar delimično zaustavili odliv mladih ljudi i stimulisali ih za ostanak i buduće profesionalno usavršavanje u našoj sredini. Nema ni partnerskih programa i mera opštine Lučani u saradnji sa dragačevskom privredom, pre svega iz proizvodnog sektora, kako bi se zajedničkim snagama lokalna samouprava i privreda zajedno borili sa problemom nezaposlenosti i snažnim migracijama, posebno iz Gornjeg Dragačeva.

Već sada su nam gotovo sva sela ispražnjena i u „starosnoj zimi“, a Guča je poslednjih godina doživela potpuni demografski, socijalni i privredni slom. Srećom sami Lučani se još uvek koliko toliko drže zahvaljujući uspešnom poslovanju „MB Namenske“ i većine privrednika iz industrijske zone u Dljinu, ali brine najava delimične privatizacije kompletne namenske industrije u Srbiji i šta će nam to doneti u Lučanima u budućnosti, u pogledu broja radnih mesta i efekata na opštinski Budžet.

Dužnost Dveri kao porodičnog, narodnog i patriotskog Pokreta je da nastavimo dalju borbu za programske ciljeva, za koje smo se zalagali u mandatu koji je na isteku, kako bi smo bar nešto od ovih pobrojanih negativnih trendova ublažili i usporili, a mere u vezi socijalne, ekonomske, agrarne i populacione politike će biti i okosnica naše politike na predstojećim lokalnim izborima koji su u Dragačevu sve bliži.

Ricochet

One Comment on “VUČIĆ NASELJAVA SRBIJU MIGRANTIMA, DOK MI ĆUTIMO!”

Ostavite komentar