Medijska mafija (9): Komisija za zaštitu konkurencije nije obaveštena o prodaji TV O2 i TV?!

Uprkos tvrdnjama bivšeg vlasnika kablovskog operatera Kopernikus Tehnolodži Srđana Milovanovića, koji je sa Antena grupom dogovorio kupovinu TV O2 i TV Prva, da se za preuzimanje čeka samo još odluka Komisije za zaštitu konkurencije, u ovoj instituciji na pitanje odgovaraju da o promeni vlasništva dve televizije još nisu obavešteni!

Nakon što je grčka Antena grupa saopštila 4. decembra, da je postignut dogovor sa „preduzetnikom Srđanom Milovanovićem“ o preuzimanju 100 odsto osnivačkih prava u Srbiji i Crnoj Gori po ceni od 180 miliona evra, Milovanović je rekao da se čeka još samo odluka Komisije za zaštitu konkurencije, ali da smatra da je to gotova stvar.

Međutim, kako se ispostavilo, Komisija čiji je zadatak da utvrdi da li je određena akvizicija narušila fer tržišne uslove, u ovom trenutku nema o čemu da odlučuje jer joj zahtev za mišljenje o transakciji u vezi sa O2 i TV Prva nije upućen.

Na pitanje da li su obavešteni o prodaji O2 i TV Prva, da li im se sa zahtevom za mišljenje o transakciji obratio Srđan Milovanović ili bilo koje drugo pravno lice, u Komisiji za zaštitu konkurencije su odgovorili sledeće: „Vezano za pitanja koje ste nam uputili, a koja se odnose na promenu vlasništva nad televizijama O2 i Prva, obaveštavamo Vas da se Кomisiji za zaštitu konkurencije niko  nije obratio povodom ove transakcije“.

Na pitanje da li je postojala zakonska obaveza prijave ove transakcije bilo Milovanovića ili drugog pravnog lica, u Komisiji za zaštitu konkurencije kažu da za sada na to ne mogu da odgovore.

Ko ima obavezu da prijavi transakciju Komisiji

Učesnici na tržištu koji ispunjavaju uslove predviđene Zakonom o zaštiti konkurencije, imaju obavezu da prijave koncentraciju, odnosno kupovinu koju planiraju da sprovedu. Tako, koncentracija mora biti prijavljena Komisiji u slučaju kada je ukupan ostvareni godišnji prihod svih učesnika u koncentraciji na svetskom tržištu veći od 100 miliona evra u prethodnoj godini, s tim što najmanje jedan učesnik na tržištu Srbije u koncentraciji ima prihod veći od 10 miliona evra.

„Obaveza prijave koncentracije u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora/sporazuma, zavisi od ispunjenosti zakonom propisanih uslova u pogledu ukupnih prihoda učesnika u koncentraciji ostvarenih u prethodnoj godini. Za sada ne raspolažemo relevantnim podacima i stoga ne možemo da odgovorimo da li je postojala obaveza prijave“, navodi se u odgovoru Komisije.

Više puta pokušavano je da se dobiju odgovori Srđana Milovanovića na pitanja u vezi sa kupovinom dve televizije ali to se do danas nije dogodilo.

TV O2 i TV Prva prodati za 180 miliona evra

U vlasništvu Antena grupe se nalaze dve televizije s nacionalnom frekvencijom – Prva televizija, O2 TV, Prva TV Crna Gora, Play radio, šest kablovskih kanala i tri portala Prva.rs, O2tv.rs i B92.net. A kako je saopšteno, Srđan Milovanović će preuzeti 100 odsto osnivačkih prava u Srbiji i Crnoj Gori.

Antena grupa je takođe navela da je vrednost akvizicije 180 miliona evra, i da je postupak izdavanja dozvole regulatornih tela je u toku.

Srđan Milovanović je bio vlasnik 49 odsto udela kablovskog operatera Kopernikus Tehnolodži koji je Telekom Srbija kupio početkom novembra.

Na pitanje koliko je tačno plaćen Kopernikus Tehnolodži, u ovoj kompaniji nisu saopštili ukupan iznos, već podatak da je plaćeno manje od 1.000 evra po korisniku interneta i multimedije.

Prethodno je Telekom Srbija u saopštenju naveo podatak da Kopernikus Tehnolodži ima više od 200.000 televizijskih i internet korisnika, ali i da je za novu akviziciju platio “manje od 200 miliona evra”.

Ostavite komentar